Регламент

Регламент на Зелена олимпиада 2018

В Зелената олимпиада могат да участват ученици от 1. до 12. клас от цялата страна. Всеки желаещ трябва да се регистрира в сайта, като посочи трите си имена, телефон, клас, училище и град. Един участник може да решава теста само веднъж.

Тестовете са в три възрастови групи – за начален, среден и горен курс. След регистрацията участникът получава тест, подходящ за посочената от него възраст.

Във всяка група девет от въпросите са затворени – трябва да се посочи един от дадените отговори. Десетият въпрос е отворен. Чрез него се проверява умението на участниците да развиват свои тези на екологична тематика. Десетият въпрос има решаващо значение за крайното класиране.

Верните отговори се оценяват в проценти. Всеки участник получава на мейла си своя резултат. За всеки грешен отговор се отнемат 10%. В стоте процента правилни отговори е включен и десетият въпрос. Пример: Ако получите 80% като резултат, Вие имате 2 грешни отговора. Ако отговорите само на десетия въпрос, ще получите само 10%.

Регистрацията и решаването на тест ще бъдат възможни от 27.09.2018 до 17.11.2018 г. Резултатите ще бъдат обявени на сайта на Зелената олимпиада на 21.11.2018 г. Отговорите ще бъдат публикувани в сайта след закриването на олимпиадата.

И тази година Зелената олимпиада се провежда с финансовата помощ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от кохезионния фонд на Европейския съюз.

Победителите ще бъдат поканени чрез посочените от тях телефони на награждаването. Всеки класиран на първо място получава лично наградата си на заключителното събитие, което е финалната част от Зелената олимпиада.

Наградите са, както следва:
Начален курс: MP3 плеър
Среден курс: Смартфон
Горен курс: Таблет