Начало » За проекта

За проекта

Зелената олимпиада е най-мащабното образователно събитие с екологичен характер. То е без аналог в страната по иновативност и по обхват на провеждане. От 2012 г. всяка година в проявата се включват по пет хиляди деца от 1. до 12. клас от цялата страна.

Инициативата има за цел да повиши знанията на учениците за опазване на околната среда и да изгради у тях отговорно отношение към природата. Тя стимулира интереса им към зелената тематика и формира екологична култура от ранна детска възраст.

За реализацията се създава онлайн платформа с тестове на екологична тематика. Те са в три възрастови групи – за начален, среден и горен курс. Учениците се регистрират в сайта Zelenaolimpiada.bg и решават тест според възрастта си. Участниците, които са се представили най-добре, получават атрактивни награди.

Последните три издания на инициативата са под патронажа на ПУДООС и МОСВ.

През 2016 г. Зелената олимпиада се провежда във връзка с образователно-информационна кампания на Оперативна програма „Околна среда“.